Středisko volného času Hodonín

Příspěvková organizace

VEDENÍ SVČ HODONÍN

Ředitelka: Šárka Látalová

Tel: 725 341 590

E-mail: reditelka@svchodonin.cz

Pedagog volného času: Stanislav Chovančík

Tel: 725 341 591

E-mail: bmvedouci@svchodonin.cz

Ekonomka

Monika Zlámalová

Tel: 725 341 597

E-mail: ekonomka@svchodonin.cz

Blížící se nadcházející akce

5.7-9.7.2021

Příměstský tábor – Tajemství stromů

12.7-16-7-2021

Příměstský tábor – Lovci mamutů

19.7-23.7.2021

Příměstský tábor – Tvoření u zvířat

Naše odloučená střediska

KLUB MLADÝCH

EKOCENTRUM
DŮBRAVA

TZ LITTNER

Tábory 2021

Přihlášky na tábory naleznete zde

   STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje která nabízí využití volného času dětí předškolního a školního věku, mládeže i rodin s dětmi, popřípadě dospělých v zájmových kroužcích, klubech a souborech, které mají stálou členskou základnu a pravidelně se schází ke své činnosti, nebo v dlouhodobých kurzech jejichž program je rozvržen do více než dvou měsíců a to ve třech střediscích.Kromě pravidelné činnosti pořádá SVČ také spoustu akcí, soutěží, přehlídek, otevřených dílen, výukových programů, seminářů a soustředění. Významnou je také prázdninová činnost, která je organizována jak formou příměstských táborů, tak táborů pobytových, putovních i sportovních s různým programem….

Celý text naleznete zde

 

 

Na své děti můžete čekat v našich zasedacích částech chodby. Nenechávejte prosím na chodbě bez dozoru žádné své cennosti.

Děti se musí před vstupem na kroužek | do třídy přezouvat. Děkujeme

V této sekci naleznete přihlášky na volnočasové aktivity a zájmové kroužky, které vám opět po rozvolnění nabídneme v plném rozsahu.

Navštivte u nás

Karate klub ŠIN-MU Hodonín

Náš klub je zaměřen na styl karate Goju-Ryu a Shito-Ryu. Působíme v Hodoníně – Bažantnici při Středisku volného času, tzv. Duhovka, nám. Bohuslava Martinů 5. Třikrát týdně (závodníci 5x) se u nás schází členové všech věkových kategorií.

Případní zájemci od 6 do 99 let se můžou začlenit mezi nás v průběhu celého roku.

TK – Classic

Taneční club při SVČ Hodonín nabízející všední i moderní tance s dlouhou tradicí. Můžete tak obohatit své znalosti, nebo se zapojit a jít s námi do soutěže.

Najdete nás

V Bažantnici nám. B. Martinů 2952/5 – 69501

Otevírací doba

Po – Pá 8:00 – 17:00
Případně podle rozpisu kroužků a ZÚ

Příměstské tábory na Středisku volného času v Hodoníně

Projekt je zaměřen na realizaci příměstských táborů organizovaných Střediskem volného času v Hodoníně. V roce 2019 bude v průběhu letních prázdnin uskutečněno celkem 8 turnusů, každý po dobu 5ti pracovních dnů. Tábory budou probíhat na 3 pracovištích, na Středisku volného času náměstí B. Martinů, v Centru ekologické výchovy Dúbrava a v Klubu Mladých na Horních Valech. Realizace těchto aktivit přispěje ke sladění pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny a k předcházení soc. vyloučení osob.

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009822

Evropský fond: ESF

v

Pedagogové

Z našich ostatních center

Turistická základna Littner

Vedoucí Littneru

Klára GESTNEROVÁ

Tel: 725 341 594

E-mail: littner@svchodonin.cz

 

Adresa:

Doly Littner 1063, 69681 Bzenec

Klub Mladých

Vedoucí KM

Petra KAŠÍKOVÁ

Tel: 725 341 592

E-mail: klubmladych@svchodonin.cz

Pedagog volného času

Monika WAGNEROVÁ

Tel: 725 341 595

E-mail: klubmladych@svchodonin.cz

Adresa:

Hodonín, Horní Valy 2, 69501

Ekocentrum Dúbrava

Vedoucí Ekocentra

Anežka PLINTOVIČOVÁ

Tel: 725 341 593

E-mail: ekocentrum@svchodonin.cz

Pedagog volného času

Zdena FLAJŽÍKOVÁ

Programy pro MŠ a 1. stupně ZŠ

Tel: 725 341 596

E-mail: ekocentrum@svchodonin.cz

Adresa:

Hodonín, Červené domky 4a, 69501

Přihlášených dětí

Zájmových útvarů

Táborů

Kroužků