Středisko volného času Hodonín

Příspěvková organizace

VEDENÍ SVČ HODONÍN

Ředitelka: Šárka Látalová

Tel: 725 341 590

E-mail: reditelka@svchodonin.cz

Pedagog volného času: Stanislav Chovančík

Tel: 725 341 591

E-mail: bmvedouci@svchodonin.cz

Ekonomka

Monika Zlámalová

Tel: 725 341 597

E-mail: ekonomka@svchodonin.cz

Nabídka letních příměstských
táborů 2022

4.-8.7.2022

Příměstský tábor – MISE PŘEŽITÍ

11.-15.7.2022

Příměstský tábor – VESMÍRNÉ DOBRODRUŽSTVÍ

18.-22.7.2022

Příměstský tábor – LOVCI MAMUTŮ

25.-29.7.2022

Příměstský tábor – MADAGASKAR, aneb s výtvarkou kolem světa

Naše odloučená střediska

KLUB MLADÝCH

EKOCENTRUM
DŮBRAVA

TZ LITTNER

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje která nabízí využití volného času dětí předškolního a školního věku, mládeže i rodin s dětmi, popřípadě dospělých v zájmových kroužcích, klubech a souborech, které mají stálou členskou základnu a pravidelně se schází ke své činnosti, nebo v dlouhodobých kurzech jejichž program je rozvržen do více než dvou měsíců a to ve třech střediscích.Kromě pravidelné činnosti pořádá SVČ také spoustu akcí, soutěží, přehlídek, otevřených dílen, výukových programů, seminářů a soustředění. Významnou je také prázdninová činnost, která je organizována jak formou příměstských táborů, tak táborů pobytových, putovních i sportovních s různým programem….

Celý text naleznete zde

 

 

Připravili jsme pro vás seznam letních příměstských táborů 2022.
Prozatím si můžete vybrat a pokud máte zájem o přihlášku, prosím kontaktujte vedoucího tábora.
Pracujeme i na zařazení přihlášek ke stáhnutí.

Na své děti můžete čekat v našich zasedacích částech chodby. Nenechávejte prosím na chodbě bez dozoru žádné své cennosti.

Děti se musí před vstupem na kroužek | do třídy přezouvat. Děkujeme

V této sekci naleznete přihlášky na volnočasové aktivity a zájmové kroužky, které vám opět po rozvolnění nabídneme v plném rozsahu.

Navštivte u nás

Karate klub ŠIN-MU Hodonín

Náš klub je zaměřen na styl karate Goju-Ryu a Shito-Ryu. Působíme v Hodoníně – Bažantnici při Středisku volného času, tzv. Duhovka, nám. Bohuslava Martinů 5. Třikrát týdně (závodníci 5x) se u nás schází členové všech věkových kategorií.

Případní zájemci od 6 do 99 let se můžou začlenit mezi nás v průběhu celého roku.

TK – Classic

Taneční club při SVČ Hodonín nabízející všední i moderní tance s dlouhou tradicí. Můžete tak obohatit své znalosti, nebo se zapojit a jít s námi do soutěže.

Najdete nás

V Bažantnici nám. B. Martinů 2952/5 – 69501

Otevírací doba

Po – Pá 8:00 – 17:00
Případně podle rozpisu kroužků a ZÚ

Sledujte nás
na Facebooku

Příměstské tábory na Středisku volného času
v Hodoníně

Projekt je zaměřen na realizaci příměstských táborů organizovaných Střediskem volného času v Hodoníně. V roce 2019 bude v průběhu letních prázdnin uskutečněno celkem 8 turnusů, každý po dobu 5ti pracovních dnů. Tábory budou probíhat na 3 pracovištích, na Středisku volného času náměstí B. Martinů, v Centru ekologické výchovy Dúbrava a v Klubu Mladých na Horních Valech. Realizace těchto aktivit přispěje ke sladění pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny a k předcházení soc. vyloučení osob.

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009822

Evropský fond: ESF

v

Pedagogové

Z našich ostatních center

Klub Mladých

Vedoucí KM

Petra KAŠÍKOVÁ

Tel: 725 341 592

E-mail: klubmladych@svchodonin.cz

Pedagog volného času

Monika WAGNEROVÁ

Tel: 725 341 595

E-mail: klubmladych@svchodonin.cz

Adresa:

Hodonín, Horní Valy 2, 69501

Ekocentrum Dúbrava

Vedoucí Ekocentra

Anežka PLINTOVIČOVÁ

Tel: 725 341 593

E-mail: ekocentrum@svchodonin.cz

Pedagog volného času

Zdena FLAJŽÍKOVÁ

Programy pro MŠ a 1. stupně ZŠ

Tel: 725 341 596

E-mail: ekocentrum@svchodonin.cz

Adresa:

Hodonín, Červené domky 4a, 69501

TZ Littner

Vedoucí Littneru

Klára GESTNEROVÁ

Tel: 725 341 594

E-mail: littner@svchodonin.cz

Adresa:

Doly Littner 1063, 69681 Bzenec