Důležité upozornění !

Místní předpis pro SVČ Hodonín, p.o. pracoviště nám.B.Martinů 2952/5  v návaznosti pro MŠMT ČR o Ochraně zdraví a provozu středisek volného času v období do konce školního roku 2019/20

VSTUP  DO AREÁLU A ODCHOD Z AREÁLU:

  1. Vstup do areálu SVČ Hodonín je umožněn pouze dětem zapsaným do ZÚ. Rodiče dětí ani veřejnost do areálu bez vyzvání pracovníků SVČ Hodonín nesmí vstoupit.
  2. Děti přicházející do zájmových útvarů si vedoucí od rodičů přebírá u hlavního vchodu do budovy nebo tělocvičny vždy 10 až 5 minut před zahájením ZÚ.
  3. Vedoucí ZÚ děti předá rodičům 5 minut po ukončení schůzky opět u vyznačených vchodů do budovy

VSTUP DO BUDOVY A ODCHOD Z BUDOVY

  1. Rozpis vchodů do jednotlivých ZÚ:

ZÚ KARATE – hlavní vstup za branou areálu

ZÚ MODERNÍ TANEC I. a II.  –  hlavní vstup za branou areálu

ZÚ JUMPING I. – III.  – hlavní vstup za branou areálu

ZÚ BREAK DANCE  I.- II.  – hlavní vstup za branou areálu

ZÚ KREATIV – hlavní vstup za branou areálu

ZÚ SLUNÍČKA – hlavní vstup za branou areálu

ZÚ SPORTÍNEK – boční vstup do tělocvičny

ZÚ POHYBOVKY – boční vstup do tělocvičny

ZÚ CLASSIC SEMINÁŘ LAT – boční vstup do tělocvičny

ZÚ CLASSIC PŘÍPRAVKA I. – II. – boční vstup do tělocvičny

ZÚ HISTORICKÝ ŠERM – boční vstup do tělocvičny

ZÚ MLADÍ HASIČI – hlavní brána 

  1. Po vstupu do klubovny, tanečního sálu, tělocvičny se děti v šatně přezují. Ihned poté si každé dítě samostatně důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem.
  2. Pokud je vedoucí vyzve, mohou si sundat roušku a uložit na vyznačené místo do vlastního sáčku.
  3. Po ukončení schůzky ZÚ se děti v šatně přezují, nasadí si své roušky a odchází s vedoucím ZÚ ke vchodu. Zde vedoucí předá děti rodičům.

POHYB V BUDOVĚ

  1. Účastníci ZÚ se pohybují jen v daných prostorech a místnost opouští jen s dovolením vedoucího ZÚ.
  2. Sociální zařízení děti navštěvují individuálně. (Nelze používat sprchy)
  3. Ve společných prostorách je povinností účastníků nosit roušku.

OTVÍRÁME  11.5. 2020 (pondělí) Na základě usnesení vlády č. 491 ze dne 30.4. 2020 obnovujeme v omezené míře činnost na všech našich pracovištích. Některé zájmové útvary zatím nezačnou z důvodu toho, že nejsme v  současné době schopni splnit všechny podmínky, které vydalo MŠMT pro konání těchto aktivit. Zapsaní účastníci organizovaných aktivit, které budou pokračovat do 30.6. obdrží e-mailem nebo sms zprávou pokyny a informace. Informace o provozních podmínkách jednotlivých odloučených pracovišť najdete na odkazech pracovišť podle místa konání ZÚ. 

Důležité pokyny :

 – vstup do budovy SVČ je umožněn pouze účastníkům, NIKOLI RODIČŮM

– všichni účastníci nosí ve společných prostorách roušky

– každý účastník bude mít s sebou sáček na uložení roušky

– účastníci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla 

KAŽDÝ  ÚČASTNÍK  JE  POVINEN ODEVZDAT  NA  PRVNÍ  SCHŮZCE  ZÁJMOVÉHO  ÚTVARU   VYPLNĚNÉ  A  PODEPSANÉ  ČESTNÉ  PROHLÁŠENÍ. BEZ  TOHOTO  ČESTNÉHO  PROHLÁŠENÍ   SE  NELZE  AKTIVITY  ZÚČASTNIT !

Dokument ke stažení na začátku stránky.