Zveme všechny děti, maminky, tatínky, babičky, dědečky a celé rodiny s dětmi i. širokou veřejnost na rozloučení s podzimní přírodou, která se ukládá k zimnímu spánku společně s broučky.

Lampionový průvod v pátek 1.11.2019 od 17:00

Čekají na Vás tradičně zábavné soutěže a tvoření. Nezapomeňte s sebou lampion nebo lucerničku a do tašky špekáček. V 18:00h se přesuneme lampiónovým průvodem na Ekocentrum Dúbrava, kde se písničkou nebo říkankou rozloučíme s podzimem a uložíme broučky ke spánku pod mohutný smrk. 

Na závěr si opečeme špekáčky u táboráku a podíváme se na zvířátka na ekoncentru. 

Teplý čaj pro účastníky zajištěn!

Děti v maskách broučků, berušek, kytiček apod vítány. 

Teplé oblečení, špekáček, chléb a dobrou náladu s sebou.

Budeme se těšit.