Centrum eko. vých. DÚBRAVA

CENTRUM EKOLOGICKÉ VÝCHOVY PŘI SVČ HODONÍN

Důležité sdělení ohledně mimořádné situace a provozu na EKO centru v rámci covid19 – Informace naleznete ZDE

Našlo prostory pro svou činnost v bývalé mateřské školec Červené domky 4/A. usportovní haly TEZA. Cíle činnosti Centra ekologické výchovy sledují především obecný záměr zvýšení ekologické gramotnosti všech generací, vytvoření nabídky aktivit v rámci alternativního a zdravého životního stylu, přírodě blízkého trávení volného času apod. Činnost také od počátku zahrnuje působení v oblasti konkrétní práce a pomoci ochraně přírody a životního prostředí. Dalším cílem je zviditelnění a přiblížení ekologické výchovy široké veřejnosti, zlepšení jejího kreditu a šíření principů ekologické výchovy mezi pedagogické pracovníky i dobrovolníky pracující s dětmi, mládeží popř. dospělou veřejností. Významnou složkou, na kterou se činnost Ekocentra zaměřuje, jsou výukové programy pro mateřské, základní i střední školy .

VEDOUCÍ CENTRA

Anežka Plintovičová

Programy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Telefon: +420 725 341 593

email: ekocentrum@svchodonin.cz

PEDAGOG VOLNÉHO ČASU

Zdena Flajžíková

Telefon: +420 725 341 596

email: ekocentrum@svchodonin.cz

programy pro MŠ a 1. Stupeň ZŠ

Červené domky 4A, 695 03 Hodonín