Této sekci se bude věnovat pravidelná aktualita ohledně případných změn našich zájmových kroužů zde na SVČ Hodonín –