Letní tábory

POBYTOVÉ TÁBORY 2020

V níže uvedeném seznamu najdete všechny naše pobytové tábory, které jsme pro vás připravili. Postupně budeme přidávat informace i samostatné letáky s možností stáhnutí přihlášky.
 
Způsob platby:
1) na účet SVČ Hodonín číslo účtu: 2737671/0100, variabilní symbol bude zaslán e-mailovou adresou uvedenou v  přihlášce nebo sdělen telefonicky.
2) hotově do pokladny dle domluvy s hl. vedoucím.
3) v případě fakturace za tábor z důvodu platby zaměstnavatelem jednoho z rodičů je třeba zaslat závaznou objednávku včetně fakturačních údajů organizace, která tábor zaplatí.

Termín zaplacení do 15.5.2020
Po tomto datu budou nezaplacené přihlášky přeřazeny mezi náhradníky. Až přijetím platby bude zájemce opět zařazen mezi účastníky – zařazování bude probíhat chronologicky dle přijetí plateb až do naplnění kapacity tábora. Po 15.květnu budou i nové přihlášky zařazovány mezi účastníky až po přijetí platby, do doby zaplacení není garantována účast.

Přihlášky
k jednotlivým táborům si můžete stáhnout na konci této stránky. Součástí je i zdravotní potvrzení a prohlášení o bezinfekčnosti.