Místní předpis pro Centrum ekologické výchovy Dúbrava při SVČ Hodonín

Místní předpis pro Centrum ekologické výchovy Dúbrava při SVČ Hodonín v návaznosti na materiál  MŠMT ČR o Ochraně zdraví a provozu středisek volného času v období do konce školního roku 2019/20

VSTUP  DO AREÁLU A ODCHOD Z AREÁLU

 1. Vstup do areálu CEV Dúbrava je umožněn pouze dětem zapsaným do ZÚ. Rodiče dětí ani veřejnost do areálu bez vyzvání pracovníků CEV Dúbrava nesmí vstoupit.
 2. Děti přicházející do zájmových útvarů si vedoucí od rodičů přebírá u hlavní brány (od parkoviště) vždy 10 až 5 minut před zahájením ZÚ.
 3. Vedoucí ZÚ děti předá rodičům 5 minut po ukončení schůzky opět u brány.

VSTUP DO BUDOVY A ODCHOD Z BUDOVY

 1. Rozpis vchodů do jednotlivých ZÚ:

ZÚ PES NPČ – vstup mateřinka

ZÚ Malý farmář – vstup klubovna

ZÚ Badatelský kroužek – vstup mateřinka

ZÚ Mladý chovatel – vstup klubovna

ZÚ Příroda? V pohodě – vstup mateřinka

ZÚ  Chovatelský speciál – vstup klubovna

ZÚ Chovatelský superspeciál – vstup klubovna

ZÚ Rybářský kroužek – vstup mateřinka

ZÚ Podvečery netradičně – vstup mateřinka

ZÚ Dúbravík 1+2 – vstup klubovna

ZÚ Keramická dílna – vstup mateřinka

ZÚ Mladý přírodovědec – vstup klubovna

 1. Po vstupu do budovy se děti v šatně přezují, a pokud je vedoucí ZÚ vyzve, odloží si roušku na označené místo. Ihned poté si každé dítě samostatně důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem.
 2. Po ukončení schůzky ZÚ se děti v šatně přezují, nasadí si své roušky a odchází s vedoucím ZÚ.

POHYB V BUDOVĚ

 1. Účastníci ZÚ se pohybují jen v daných prostorách a místnost opouští jen s dovolením vedoucího ZÚ.
 2. Vedoucí ZÚ zajistí, aby se účastníci jednotlivých ZÚ se nepotkávali navzájem ani se nepotkávali s dalšími pracovníky CEV Dúbrava.
 3. Sociální zařízení děti navštěvují individuálně.

CHOD V KLUBOVNÉ SE ZVÍŘATY

 1. Ke zvířatům vedoucí s účastníky ZÚ chodí minimálně.
 2. Na zvířata účastníci ZÚ nesmí sahat ani je vytahovat z klecí, terárií, akvárií.
 3. Účastníci ZÚ se nedotýkají klecí, terárií a akvárií.

V Hodoníně dne 6.5.2020