Středisko volného času Hodonín

Příspěvková organizace

Podmínky pro Duhovou tančírnu I.

PŘI DLOUHODOBÉM VYUŽITÍ CENY DOHODOU.

DUHOVÁ TANČÍRNA I.

je určena pro všechny možné taneční styly jako je moderní tanec,  orientální tance, irské tance, aerobik, taneční a pohybovou průpravu a další různá cvičení. Součástí je šatna pro cca 20 – 25 účastníků. Sociální zařízení se sprchou přes chodbu

Rozměry:   15 x 6,5 m

Výbava:      zrcadlová stěna na dvou k sobě přiléhajících stěnách, madla k rozcvičení a možnosti využití baletních prvků, kvalitní hudební ozvučení na CD,
                  MP3, USB, SD karty se spomalováním, či zrychlením hudby bez zkreslení

Podlaha:     kvalitní plovoucí

Cena:         200,- Kč / 1hod.

DUHOVÁ TANČÍRNA II.

je určena především pro taneční styly jako je street dance, break dance, případně jiných tanců při použití taneční obuvi,  pohybovou průpravu a další různá cvičení. Součástí je šatna pro cca 20 – 25  účastníků. Sociální zařízení se sprchou přes chodbu.

Rozměry:   15 x 6,5 m

Výbava:      zrcadlová stěna, kvalitní hudební ozvučení na CD, MP3,USB, SD karty se zpomalováním,  overbaly, step schůdky,

Podlaha:     kvalitní plovoucí

Cena:         200,- Kč / 1hod.

HNĚDÁ  TANČÍRNA / POLE DANCE

jje určena pro menší skupiny různých tanečních stylů a pohybovou průpravu. Rohový šatní koutek pro cca 15 účastníků. Taneční sál je možné přeměnit v klubovnu, konferenční sálek pro cca 25 účastníků.  Sociální zařízení a sprcha přes chodbu. 

Rozměry:   11 x 6,5 m

Výbava:      zrcadlová stěna, kvalitní hudební ozvučení na CD,

Podlaha:     linoleum

Cena:         200,- Kč / 1hod / sál + 100,-Kč tyč/1hod

BUDO SÁL

možnost vzužití k tréninkům karate, sebeobrany, juda a dalších úpolových sportů. Součástí je jednoduchá šatna pro cca 20 účastníků

Rozměry:   15 x 6,5 m

Výbava:      zrcadlová stěna na čelní kratší stěně

Podlaha:     tatami

Cena:         200,- Kč / 1hod.

VELKÝ TANEČNÍ SÁL

vybavený kvalitní plovoucí podlahou,  vhodný především pro latinskoamerické a standardní tance, ale jeho využití má daleko širší charakter za dodržení určitých podmínek. Je vybaven jako všechny ostatní taneční sály zrcadlovou stěnou a kvalitní aparaturou. Po dvou třetinách obvodu je doplněn židlemi.  K dispozici je i šatna pro cca 25 – 30 účastníků se sociálním zařízením  a sprchovými boxy.

Rozměry:    14,5 X 9,5 m

Výbava:        zrcadla, kvalitní audiosouprava na CD, MP3, i Pod..

Podlaha:     plovoucí světla podlaha

Cena:          200,-Kč / 1hod.

VELKÁ TĚLOCVIČNA

Velká tělocvična nabízí možnosti k utkání ve volejbalu, nohejbalu, basketbalu, sálové malé kopané. Je možné ji využít i květším akcím aerobiku, Zumby případně tance ( pro tyto příležitosti je připravena audiosouprava  na CD, MP3, iPod. s náhlavovým mikrofonem). Je vybavena basketbalovými koši, tyčemi na umístení sítě ( volejbal, nohejbal, tenis). Max kapacita 80 účastníků (aerobik, Zmba).  K tělcvičnám lze využít šatny a sociální zařízení se sprchovacími kouty.

Rozměry:   17,5 x 9,5 m

Výbava:      basketbalové koše, tyče na umístení sítě ( volejbal, nohejbal, tenis),malé branky, lavičky, žebřiny

Podlaha:     litá guma

Cena:         250,- Kč / 1hod.

Změny platné od 1.11.2019. V době mimo činnost SVČ.