Příměstské tábory – ekocentrum Důbrava

Zde najdete naše příměstské tábory, které jsme pro vás připravili na tento rok. Postupně budeme přidávat informace i samostatné letáky s možností stáhnutí přihlášky.
 
Způsob platby:
1) na účet SVČ Hodonín číslo účtu: 2737671/0100, variabilní symbol bude zaslán e-mailovou adresou uvedenou v  přihlášce nebo sdělen telefonicky.
2) hotově do pokladny dle domluvy s hl. vedoucím.
3) v případě fakturace za tábor z důvodu platby zaměstnavatelem jednoho z rodičů je třeba zaslat závaznou objednávku včetně fakturačních údajů organizace, která tábor zaplatí.

Termín zaplacení do 15.5.2020


Po tomto datu budou nezaplacené přihlášky přeřazeny mezi náhradníky. Až přijetím platby bude zájemce opět zařazen mezi účastníky – zařazování bude probíhat chronologicky dle přijetí plateb až do naplnění kapacity tábora. Po 15.květnu budou i nové přihlášky zařazovány mezi účastníky až po přijetí platby, do doby zaplacení není garantována účast.

Přihlášky
k jednotlivým táborům si můžete stáhnout na konci této stránky. Součástí je i zdravotní potvrzení a prohlášení o bezinfekčnosti. 

Kontakty jsou uvedeny na hlavního vedoucího LPT. Podá Vám konkrétnější informace.


V ceně příměstského tábora je:

oběd, odpolední svačina, pitný režim, vstupné a jízdné na výlet, taneční lektoři, zdravotník, materiál na hry a sportovní vyžití.

podepsané prohlášení o bezinfekčnosti od rodičů

vyjádření lékaře (pokud ho neodevzdáte dříve)

průkaz pojištěnce

Výši kapesného určují rodiče ! ! !     

Prosíme, abyste dětem nedávali cenné předměty, neboť je nebezpečí jejich ztráty a nemůžeme za ně ručit ! ! ! ! ! 

TĚŠÍME SE NA VÁS