Středisko volného času Hodonín

Příspěvková organizace

Spolupracujeme

Projekt

ROZVOJ ZÁJMOVÉHO

VZDĚLÁVÁNÍ
je spolufinancován Evropskou unií.

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.