Zásady ochrany osobních údajů – cookie-GDPR

  1. Zásady ochrany osobních údajů ohledně webových stránek www.svchodonin.cz – cookie soboury a analytické využití

Správcem vašich osobních údajů je: Středisko volného času Hodonín, příspěvková organizace, IČO: 49939386, Nám. B. Martinů 2952/5, 695 01 Hodonín, která provozuje webové stránky www.svchodonin.cz

Správce vaše údaje spravuje a určuje, jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem. Vybírá také další zpracovatele, které ke zpracování využívá.

Jak nás můžete kontaktovat?

Pokud budete mít jakékoliv otázky či připomínky, kontaktujte nás na e-mailové adrese: reditelka@svchodonin.cz

Jaké údaje zpracováváme a proč?

Vaše osobní údaje zpracováváme především proto, abychom Vám mohli poskytovat co nejkvalitnější obsah. Jednotlivé důvody zpracování: E-mailové adresy, telefonní čísla, unikátní návštěva webu- jste-li  čtenářem: E-mailem nás můžete kontaktovat, v případě zájmu o spolupráci. Zpracováváme váš e-mail, případně telefonní číslo které používáme zásadně a pouze ke komunikaci s Vámi. V případě, že nás kontaktujete s těmito podmínkami souhlasíte. Mimo naši osobní komunikaci ohledně případné spolupráce telefonní čísla ani emaily neukládáme a nepředáváme žádné další straně. Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání vašeho souhlasu.

Předávání osobních údajů třetím osobám.

Vaše údaje ohledně návštěvnosti webu zpracovává pověřenec naší webové stránky www.svchodonin.cz správce Benny Krobot – (kontaktní email: email@vitruvian.name). Aby mohl měřit, jak se vám na našem webu líbí, kde trávíte nejvíce času a kam klikáte. K tomuto účelu používáme další poskytovatele služeb pro určité zpracovatelské operace. Jsou to: Poskytovatelé hostingu, domény a serverových služeb​ www.wedos.cz
– správa domén WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika, IČ: 28115708,

– měření statistik – Analytické nástroje – Google Analytics – statistiky návštěvnosti webuGoogle Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Předávání vašich dat mimo Evropskou Unii.

Vaše data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů.

Vaše data jsou u Nás v bezpečí. Přijali jsem technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu (zámeček, co je vedle naší URL adresy) a zabezpečili vaše osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR.​

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů​.

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: ​reditelka@svchodonin.cz. Máte právo na informace, které si právě teď čtete. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám do 30 dnů doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.​ Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.​ Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.​ Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.​ Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. ​V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.​ O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.​

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.​

Mlčenlivost.

Jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu také vaše údaje žádné jiné třetí straně nevydáme. Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 25.5. 2018

Cookies

Co jsou soubory cookies?

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Proč používáme cookies?

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Cookies používáme pro nastavení obsahu webových stránek vzhledem k preferencím uživatele a optimalizaci využití webových stránek. Rovněž jsou používány k vytvoření anonymních, souhrnných statistických údajů, které pomohou analyzovat, jakým způsobem uživatel používá webové stránky. Informace tak pomohou zlepšit strukturu a obsah stránek.

Jaké cookies používáme? Používáme několik typů cookies, naše vlastní i externí soubory získané od partnerů, se kterými spolupracujeme. Soubory využívané na našich stránkách mohou být rozděleny na následující typy: Analytické cookies – sbírají informace o tom, jak uživatel využívá webovou stránku, o typu webové stránky, ze které byl návštěvník přesměrován, o počtu návštěv uživatele a o statistikách webové stránky. Tyto soubory nezaznamenávají osobní data, ale jsou používány pro shromažďování statistik webové stránky.

Trvalé cookies – zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nesmažete.

Jak mohu odstranit, nebo zablokovat cookies?

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie. Omezení používání cookies může mít vliv na některé funkce, které jsou důležité pro optimální fungování webových stránek. V případě, že je některá z funkcí webových stránek nefuknční, je vhodné zkontrolovat nastavení cookies ve webovém prohlížeči a přijetí cookies zařízení umožnit. Pod textem je uvedeno několik odkazů, které vám mohou pomoci při konfiguraci „cookies“ v nejčastěji používaných prohlížečích: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari. Informace shromážděné pomocí cookies nám neumožňují identifikovat vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se nám je nerozhodnete sami poskytnout.

Koho využíváme pro zpracování cookies?

Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Závěrečná ustanovení zásad cohrany osobních údajů ohledně bodu 1.

Jelikož na našich stránkách neprovozujeme „kontaktní formulář“, kde byste byli vyzvání k vyplnění Vašich osobních údajů, jedinou informaci, kterou od Vás získáme je Váš email, případně telefonní číslo, mimo Vámi zaslané přihlášky na naše akce, tábory apod. akce, které však nejsou ohrozeny ze strany webové stránky neboť jsou posílány skrz zabezpečený a šifrovaný protokol na naše emailové schránky – V případě, že se nás rozhodnete kontaktovat, Váš email bude zpracován v soukromé webhostingem chráněné schránce a bude sloužit výhradně k naší komunikaci. Stejně tak Vaše telefonní číslo bude sloužit výhradně a pouze k osobní komunikaci mezi námi a nebude šířeno ani ukládáno k jiným účelům. Newsletters ani jiné nabídkové zprávy nerozesíláme! Váš email nebude nikdy použit k jinému než osobnímu kontaktu s Vámi.

2. Zásady ochrany osobních údajů ohledně GDPR

Středisko volného času Hodonín, příspěvková organizace

Jakožto správci osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), v rámci své činnosti zpracováváme osobní údaje žáků/dětí/studentů, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců a případně i dalších osob.

Veškeré osobní údaje se zavazujeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu, aby nedošlo k zásahu do práv a soukromí dotčených subjektů, a dodržovat taková bezpečnostní opatření, aby nedošlo při správě osobních údajů k jejich zničení, zneužití či ztrátě.

Každý subjekt osobních údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování. Případně může subjekt uplatnit také právo na přenositelnost osobních údajů. Má-li některá osoba za to, že zpracování jejích údajů není zákonné, může vznést námitku proti jejich zpracování, nebo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný.

Konkrétní informace o zpracování osobních údajů jsou zpřístupňovány subjektům osobních údajů v souladu se čl. 13 GDPR.

K uplatnění Vašich práv v oblasti osobních údajů je možné obracet se prostřednictvím datové schránky ID 6ud9pwh , emailem – reditelka@svchodonin.cz nebo poštou na adrese – Středisko volného času Hodonín, příspěvková organizace, Nám. B. Martinů 2952/5, 695 01 Hodonín.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení GDPR, tj. v termínu nejpozději do 1 měsíce od podání písemné žádosti, ve výjimečných případech do 2 měsíců. 

V souladu s nařízením GDPR byl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů, který provádí nezávislou kontrolní funkci ohledně záležitostí týkajících se zpracování osobních údajů a slouží také jako kontaktní místo pro subjekty údajů. 

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Středisko volného času Hodonín, příspěvková organizace

IČO: 49939386

Adresa: Nám. B. Martinů 2952/5, 695 01 Hodonín

Kontaktní údaje na Pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Zdeněk Novák

tel. +420 543 214 714, +420 777 078 427

email: z.novak@i3c.cz

V Hodoníně, dne 24.5.2018                       Šárka Látalová, ředitelka